Psychoterapia w Lublinie

Konsultacje psychologiczne

Pierwszym krokiem jest ustalenie problemu, w którego rozwiązaniu pacjent potrzebuje pomocyKonsultacja może dotyczyć każdego niepokojącego stanu psychicznego lub radzenia sobie z trudną sytuacją. Na podstawie wywiadu i ewentualnie testów psychologicznych, proponuję najbardziej dopasowaną do indywidualnych potrzeb formę pomocy. Konsultacje obejmują zwykle 1 do 3 sesji. Jest to też czas dla pacjenta na sprawdzenie jak czuje się w towarzystwie psychologa, nabranie zaufania, co pomaga podjąć decyzje o rozpoczęciu psychoterapii.

Zobacz moje odpowiedzi na pytania pacjentówAbcZdrowie

Psychoterapia indywidualna

To proces zmian, mający uświadomić pacjentowi źródło trudności i mechanizmy psychologiczne stojące za zgłaszanymi problemami. Zwiększenie samoświadomości ma służyć rozwijaniu poczucia wpływu na własne życie i kształtowaniu bardziej przystosowawczych sposobów radzenia sobie.

Możesz potrzebować terapii jeżeli:

 • towarzyszy Ci lęk, obawiasz się wyjść z domu, masz problemy w sytuacjach społecznych
 • często odczuwasz przygnębienie, zniechęcenie, poczcie bezsensu, brakuje Ci energii i radości w życiu
 • czasami wolał/abyś się nie obudzić lub masz myśli samobójcze
 • dręczą Cię obsesyjne myśli i czujesz przymus wykonywania pewnych czynności np. mycia rąk
 • często masz objawy somatyczne, jak np. bóle głowy, brzucha, duszności, nudności, zaburzenia trawienia a badania lekarskie nie wykazują chorób
 • często odczuwasz pustkę wewnętrzną
 • masz niekontrolowane wybuchy emocji, które zakłócają Twoje relacje z otoczeniem
 • nadmiernie przejmujesz się tym co myślą o Tobie inni, boisz się krytyki i tego, że nie sprostasz oczekiwaniom innych
 • trudno Ci nawiązywać i podtrzymywać relacje z innymi ludźmi, masz poczucie, że nikt Cię nie rozumie
 • często wchodzisz w związki z „niewłaściwymi” osobami
 • jesteś lub byłeś/aś ofiarą przemocy fizycznej lub psychicznej
 • brakuje Ci pewności siebie, masz niską samoocenę i niskie poczucie własnej wartości 
 • masz trudności w komunikowaniu się z innymi ludźmi, brakuje Ci asertywności
 • nie radzisz sobie w stresujących sytuacjach, w trudnych chwilach wycofujesz się i rezygnujesz.

Podstawą psychoterapii jest relacja terapeutyczna – w atmosferze życzliwości i zaufania pacjent ma okazję uwolnić się od traum z przeszłości, lepiej zrozumieć siebie i uzyskać wsparcie w modyfikacji postaw utrudniających rozwiązanie problemów

Zasady na jakich opiera się psychoterapia są omawiane na początku w tzw. kontrakcie terapeutycznym. Pacjent  określa cele terapii, ustalany jest czas trwania, terapeuta wyjaśnia czego pacjent może się spodziewać.

Dla optymalnego przebiegu leczenia ważna jest systematyczność spotkań – przeważnie raz w tygodniu – co ułatwia nawiązanie dobrego kontaktu  i uruchomienie procesów terapeutycznych.

Czas trwania terapii zależny jest od rodzaju zgłaszanych trudności. Terapia krótkoterminowa – ok. 20 sesji – nastawiona jest na pracę nad konkretnym problemem. Terapia długoterminowa – służy przeprowadzeniu głębszych zmian i trwa ok. rok lub dłużej.

Psychoterapia grupowa

Każdy z nas, czy to w sytuacjach relacji rodzinnych, zawodowych, towarzyskich żyje w grupach. W sytuacji gdy głównym powodem zgłoszenia się do psychologa/psychoterapeuty są trudności w relacjach z innymi ludźmi – np. lęk, trudności w nawiązywaniu i podtrzymywaniu satysfakcjonujących relacji, powtarzające się konflikty i brak satysfakcji w związkach lub/i  relacjach rodzinnych, towarzyskich czy zawodowych - warto rozważyć podjęcie psychoterapii grupowej.

Terapia grupowa to cotygodniowe, trwające ok. 150 min. spotkania. Grupa liczy 7 – 12 osób i jest prowadzona przez dwóch psychoterapeutów.

W terapii grupowej pacjent ma okazję do uświadomienia sobie jak w grupie funkcjonuje, tzn. w jakie role wchodzi, jakie ma oczekiwania i nieświadome fantazje wobec innych oraz jakie przeszkody utrudniają mu tworzenie dobrych relacji z ludźmi w domu, pracy czy na studiach.

W grupie często spotykają się ludzie o podobnych problemach, można doświadczyć zrozumienia ze strony innych, dzięki informacjom zwrotnym dowiedzieć się jak jest się odbieranym. Każdy z uczestników grupy ma okazję przyjrzeć się swoim wzorcom wchodzenia w relacje, otrzymać pomoc w ich lepszym zrozumieniu i wsparcie we wprowadzeniu zmian a także pomaga innym dzieląc się swoimi doświadczeniami, skojarzeniami i uczuciami. 

Dzięki uczestniczeniu w grupie następuje m.in.: rozwój umiejętności komunikacyjnych, konstruktywnego wyrażania swoich potrzeb i emocji, rozwiązywania konfliktów, asertywności, rozumienie siebie w kontakcie z innymi, budowanie adekwatnej samooceny i poczucia własnej wartości, rozwijanie empatii i umiejętności budowania satysfakcjonujących relacji.


Interwencja kryzysowa

Wskazana w sytuacji kryzysu psychicznego, któremu towarzyszy napięcie psychiczne, lęk, obniżony nastrój wynikające z niemożności poradzenia sobie z trudną sytuacją np.

 • istotną zmianą życiową,
 • stratą bliskiej osoby,
 • zmianą stanu cywilnego, kryzys w związku
 • zmiana lub utrata pracy
 • konflikty pomiędzy bliskimi osobami lub w pracy
 • konieczność podjęcia ważniej decyzji i dokonania wyboru.

Pomoc specjalisty w tym okresie przyśpiesza znalezienie konstruktywnego rozwiązania, umożliwia bezpieczną wentylacje negatywnych uczyć, zapewnia wsparcie. Interwencja kryzysowa kończy się, gdy uzyskana zostaje równowaga psychiczna pacjenta.

Coaching

Proces służący ukierunkowany na wyznaczone przez klienta cele. Jest drogą rozwoju, doskonalenia się w obszarze życia prywatnego lub zawodowego, poznawania i urzeczywistniania swojego potencjału. Coach inspiruje do świadomego i kreatywnego życia zgodnego z potrzebami i wyznawanymi przez klienta wartościami.