O mnie

O mnie


Wybierając studia psychologiczne, wiedziałam, że chcę zostać psychoterapeutą. Dlatego też niedługo po ukończeniu studiów, rozpoczęłam kształcenie w tym kierunku.

W swojej pracy terapeutycznej bazuję na założeniach teorii psychodynamicznej, ale integruję również inne podejścia. Inspiruje się psychoterapią humanistyczno – egzystencjalną. Metody pracy dostosowuję indywidualnie, do potrzeb pacjenta.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam zajmując się m.in. terapią i rehabilitacją osób chorujących psychicznie oraz psychoterapią w poradni psychologicznej. W ramach projektów unijnych prowadziłam liczne treningi z zakresu tzw. miękkich kompetencji oraz poradnictwo psychologiczno – zawodowe.

Ponadto w latach 2006 – 2012 działałam w zarządzie Lubelskiego Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia Psychicznego, gdzie zainicjowałam powstanie specjalistycznej psychiatrycznej poradni realizującej kontrakt z NFZ, w której przez 5 lat byłam zastępcą kierownika.

Od 2012 roku zajmuje się coachingiem.

Stale podnoszę swoje kwalifikacje podczas szkoleń i regularnie superwizuję swoją pracę, dzięki czemu świadczę usługi na wysokim poziomie, zapewniając swoim pacjentom profesjonalną pomoc psychologiczną.

[Bliska mi] koncepcja celów terapii obejmuje ustąpienie lub złagodzenie objawów psychopatologii, poszerzenie wglądu, zwiększenie poczucia sprawstwa, zabezpieczenie lub utrwalenie poczucia tożsamości, zwiększenie realistycznego poczucia własnej wartości, poprawę zdolności rozpoznawania uczuć i radzenia sobie z nimi, wzmocnienie siły ego i spójności ja, rozwój zdolności do miłości, pracy i właściwej zależności od innych oraz częstsze doświadczanie przyjemności i wewnętrznego spokoju. (…) w miarę osiągania tych celów następuje poprawa zdrowia fizycznego i zwiększenie odporności na stres.

Nancy McWilliams , Opracowanie przypadku w psychoanalizie

Doświadczenie zawodowe:

Centrum Psychoterapii „Genesis”

Ex CORDIS Ośrodek Psychiatrii Środowiskowej i Psychoterapii, zespół leczenia środowiskowego

Fundacja Inicjatyw Menadżerskich – projekty  realizowane w ramach Poddziałania 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”

Lechaa Consulting – projekty  realizowane w ramach Poddziałania 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” oraz Projekt realizowany w ramach Poddziałania  8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwa dla przedsiębiorstw

Środowiskowy Dom Samopomocy „Serce” dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Centrum Medyczne „Euromed”, poradnia psychologiczna

Szpital Neuropsychiatryczny w Lublinie

Ukończyłam:

2012r. – Podyplomowe Studium Coachingu  – Wyższa Szkoła Psychologii Społecznej i Laboratorium Psychoedukacji

2010r. – Podyplomowe szkolenie w zakresie psychoterapii rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne – Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medium

2009r. – Administracja i zarządzanie w ochronie zdrowia – Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej

2005r. – Pedagogiczne Studia Kwalifikacyjne – Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej

2005r. – Psychologiaspecjalność kliniczna – Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej

Kursy i szkolenia:

2018r.

Przebudzenie – psychoterapia indywidualna osób zgłaszających niepowodzenia w związkach

Psychoterapia par

Konferencja NTPP Regulacja emocji – wehikuł zmiany w psychoterapii

2017r.- w trakcie – Szkolenie w metodzie psychodramy wg Moreno

2015r. – Diagnoza zaburzeń osobowości
2014r. – Zaburzenia nerwicowe związane ze stresem i pod postacią somatyczną
2013r. – Stosowanie i interpretacja Minnesockiego Wielowymiarowego, Inwentarza Osobowości – 2 (MMPI-2),
2013r. – Seminarium superwizyjne z Nancy McWilliams,
2013r. – Jak budować przymierze terapeutyczne z pacjentami, których poprzednia psychoterapia się nie powiodła – warsztaty Jona Fredricksona, Laboratorium Psychoedukacji
2011r. – Dialog w konflikcie – Grupa TROP

2011r. Przywództwo, Rozwiązywanie konfliktów, Zarządzanie rozwojem pracowników, Zarządzanie czasem, Zarządzanie projektami, Zarządzanie zmianą – Instytut Rozwoju Biznesu,

2010r. – Szkolenie z zakresu umiejętności stosowania i interpretacji Testu Drzewa,
2008r. – Relacje w rodzinie i choroby,
2008r. – Być kobietą być mężczyzną – praca z parą.

Staże:

2018r. – Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, Oddział Całodobowy Kliniki Nerwic, Zaburzeń Osobowości i Odżywiania