Psychoterapia grupowa

Psychoterapia grupowa Lublin

Każdy z nas, czy to w sytuacjach relacji rodzinnych, zawodowych, towarzyskich żyje w grupach. W sytuacji gdy głównym powodem zgłoszenia się do psychologa/psychoterapeuty są trudności w relacjach z innymi ludźmi – np. lęk, trudności w nawiązywaniu i podtrzymywaniu satysfakcjonujących relacji, powtarzające się konflikty i brak satysfakcji w związkach lub/i  relacjach rodzinnych, towarzyskich czy zawodowych – warto rozważyć podjęcie psychoterapii grupowej.

Terapia grupowa to cotygodniowe, trwające ok. 150 min. spotkania. Grupa liczy 7 – 12 osób i jest prowadzona przez dwóch psychoterapeutów.

W terapii grupowej pacjent ma okazję do uświadomienia sobie jak w grupie funkcjonuje, tzn. w jakie role wchodzi, jakie ma oczekiwania i nieświadome fantazje wobec innych oraz jakie przeszkody utrudniają mu tworzenie dobrych relacji z ludźmi w domu, pracy czy na studiach.

W grupie często spotykają się ludzie o podobnych problemach, można doświadczyć zrozumienia ze strony innych, dzięki informacjom zwrotnym dowiedzieć się jak jest się odbieranym. Każdy z uczestników grupy ma okazję przyjrzeć się swoim wzorcom wchodzenia w relacje, otrzymać pomoc w ich lepszym zrozumieniu i wsparcie we wprowadzeniu zmian a także pomaga innym dzieląc się swoimi doświadczeniami, skojarzeniami i uczuciami.

Dzięki uczestniczeniu w grupie następuje m.in.: rozwój umiejętności komunikacyjnych, konstruktywnego wyrażania swoich potrzeb i emocji, rozwiązywania konfliktów, asertywności, rozumienie siebie w kontakcie z innymi, budowanie adekwatnej samooceny i poczucia własnej wartości, rozwijanie empatii i umiejętności budowania satysfakcjonujących relacji.